top of page

​生徒さんとの歩み since 2018

  • Facebook のアイコン
  • Twitter のアイコン
  • LinkedIn のアイコン
  • Instagram のアイコン

<2024年度>

(高校の部)*五十音順

秋田大学理工学部(1名)

尚絅学院大学子ども学類(1名)

福島大学経済経営学類(1名)

(中学の部)*五十音順

学法福島高校(1名)

成蹊高校(1名)

伊達高校(1名)

(小学生の部)

​英検3級(2名)

<2023年度>

電気通信大学情報工学域(1名)

​中央大学理工学部(1名)

福島商業高校(1名)

福島東高校(1名)

​福島明成高校(1名)

*高校名は五十音順

<2022年度>

山形大学工学部(1名)

英検2級(2名)

英検準2級(1名)

<2021年度>

橘高校(1名)

英検3級(1名)

<2020年度>

​教員採用試験合格(1名)

<2019年度>

駿河台大学心理学部(1名)

福島県立会津大学短期大学部(1名)

bottom of page